Πραγματοποιήθηκε το NutritionDay 2020

Μοιραστείτε αυτό το Post

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε για ακόμα μία συνεχόμενη χρονιά το ΝutritionDay στις 12.11.2020. 

Το ερευνητικό πρόγραμμα «Νutrition Day – Worldwide» αποτελεί μια διεθνή μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία υπό την αιγίδα τη Εuropean Society of Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN), η οποία στοχεύει στη βελτίωση των γνώσεων και της επαγρύπνησης σχετικά με τη νοσοκομειακή δυσθρεψία.  Η Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού (GRESPEN), η οποία αποτελεί τον αποκλειστικό αναγνωρισμένο φορέα της ESPEN στην Ελλάδα, στοχεύει στην κατά το δυνατόν ευρύτερη εφαρμογή του Nutrition Day–worldwide στην Ελλάδα, για την ανάδειξη των προβλημάτων δυσθρεψίας στα Ελληνικά νοσοκομεία. 

Δεδομένου ότι η κατάλληλη διατροφική φροντίδα πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι μίας ποιοτικής διοίκησης σε νοσοκομεία και μονάδες φροντίδας, που επιθυμούν βελτίωση της έκβασης, το πρόγραμμα στοχεύει στην αξιολόγηση και ανάδειξη του προβλήματος και κατ’ επέκταση στην ευαισθητοποίηση των νοσοκομειακών διοικήσεων και του Υπουργείου Yγείας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου από τους ασθενείς που νοσηλεύονται σε μία μεμονωμένη κλινική ή και ένα ολόκληρο νοσοκομείο, μία συγκεκριμένη ημέρα κάθε χρόνο.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την επισήμη ιστοσελίδα του προγράμματος στον σύνδεσμο http://www.nutritionday.org