Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Μοιραστείτε αυτό το Post

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής/Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού (GrESPEN), λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 14 του ισχύοντος καταστατικού του Σωματείου προσκαλεί σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει τη Δευτέρα 08.11.2021, από ώρα 19:00 μέχρι ώρα 20:30 επιγραμμικά (online) μέσω του URL του Σωματείου: www.grespen.org, λόγω των συντρεχουσών έκτακτων συνθηκών εφαρμογής μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης COVID-19, και καλούνται να παραστούν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου, τα οποία έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι…

Δείτε τη συνέχεια στο αρχειο που επισυνάπτεται.