Τι είναι το πρόγραμμα Teach the Teachers for Life Long Learning (T-LLL) by ESPEN

Το πρόγραμμα Teach the Teachers for Life Long Learning (T-LLL) της ESPEN είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πιστοποίηση νέων εκπαιδευτών LLL. Το μάθημα T-LLL προγραμματίζεται κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου της ESPEN.

Για να δηλώσουν συμμετοχή στο μάθημα T-LLL, οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις και να υποβάλουν τα ακόλουθα έγγραφα:

1. Ηλικία άνω των 30 ετών
2. Μέλος της ESPEN για το τρέχον έτος
3. Μέλος της αντίστοιχης εθνικής εταιρείας PEN (Στην περίπτωση της Ελλάδας, μέλος GrESPEN)
4. Ολοκλήρωση 3 live μαθημάτων LLL (12 Credits) και 3 online μαθημάτων LLL (8 credits)

Εάν συμμορφώνεστε με αυτές τις προϋποθέσεις, στείλτε την αίτησή σας στον καθηγητή Alessandro Laviano (Alessandro.Laviano@uniroma1.it) και την καθηγήτρια Regina Komsa-Penkova (rkomsa@gmail.com) με τα ακόλουθα έγγραφα:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα που συνοψίζει την εκπαιδευτική σας εμπειρία
2. Συστατική επιστολή υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο της GrESPEN
3. Το έντυπο αίτησης
4. Το email εγγραφής στο Ετήσιο Συνέδριο, στο οποίο διοργανώνεται το μάθημα T-LLL.

Το πλήρες υλικό της αίτησης πρέπει να αποσταλεί το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους.

Η μη υποβολή οποιουδήποτε από τα απαιτούμενα έγγραφα θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης για το T-LLL Course. Λάβετε υπόψη ότι το email αποδοχής της αίτησής σας, καθώς και το γράμμα αποδοχής θα σας αποσταλούν από το Συμβούλιο LLL μετά από εσωτερικό έλεγχο των εγγράφων που αποστέλλονται.

Τα δίδακτρα για το μάθημα T-LLL είναι 200 ευρώ. Η πληρωμή θα πρέπει να γίνει κατά την εγγραφή στο Συνέδριο.

Οφέλη από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος T-LLL, οι συμμετέχοντες θα γίνουν πιστοποιημένοι καθηγητές ESPEN του προγράμματος LLL. Στο πλαίσιο αυτό:

  • Οι εκπαιδευτικοί LLL είναι εξουσιοδοτημένοι να οργανώνουν και να διεξάγουν είτε live LLL μαθήματα είτε online LLL μαθήματα.
  •  Οι εκπαιδευτικοί LLL θα λάβουν την υποστήριξη της ESPEN για να οργανώσουν και να διεξάγουν ζωντανά μαθήματα κατά τη διάρκεια εθνικών και διεθνών εκδηλώσεων.
  •  Στους εκπαιδευτικούς LLL παρέχεται η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό ESPEN LLL που αναρτάται στην Εικονική Πύλη για Εκπαιδευτικούς LLL
    (www.lllnutrition.com/tlll2) και το δικαίωμα χρήσης του εν λόγω εκπαιδευτικού υλικού.
  • Οι εκπαιδευτικοί LLL είναι εξουσιοδοτημένοι να μεταφράζουν το περιεχόμενο του υλικού LLL (ή μέρος αυτού) στην εθνική τους γλώσσα για ευρύτερη διάδοση.