Υποτροφίες Ερευνών ESPEN για το 2023

Μοιραστείτε αυτό το Post

Η Επιστημονική Επιτροπή της Ευρωπαϊκης Εταιρείας Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού (ESPEN) ανακοίνωσε το πρόγραμμα ερευνητικών υποτροφιών για το 2023, το οποίο θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί καινοτόμες έρευνες από νέους βραβευθέντες, για την συνεχή επιμόρφωση στον τομέα της κλινικής διατροφής και του μεταβολισμού. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους για τις Ερευνητικές Υποτροφίες ESPEN 2023. Θα δοθεί χρηματοδότηση μέχρι 40.000 ευρώ ανά ερευνητικό έργο. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 15 Απριλίου 2023, στις 5 μ.μ. (CET).

Η επιλογή των ερευνητικών έργων για τη λήψη χρηματοδότησης θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

  1. Σκοπιμότητα του έργου (συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος, της επάρκειας του περιβάλλοντος, της εμπειρογνωμοσύνης)
  2. Ερευνητικές δραστηριότητες του υποψηφίου (λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για υποτροφία για ερευνητές που βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της σταδιοδρομίας τους, αλλά με προηγούμενη εμπειρία στον τομέα της έρευνα)
  3. Ιστορικό του ιδρύματος και του επόπτη
  4. Αυθεντικότητα του προϋπολογισμού. Πρέπει να ληφθεί έγκριση από το οικονομικό τμήμα του ιδρύματος πριν από την υποβολή.
  5. Χρηματική ανταποδοτικότητα και καινοτομία

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε τις αναλυτικές οδηγίες και κανονισμούς καθώς και την αίτηση συμμετοχής.