Διατροφική φροντίδα και COVID-19 – MNI Infographic

Μοιραστείτε αυτό το Post

H ανίχνευση του διατροφικού κινδύνου και η έγκαιρη παροχή διατροφικής φροντίδας κρίνονται αναγκαία, καθώς η παρουσία δυσθρεψίας αποτελεί κύριο παράγοντα κακής έκβασης, επηρεάζοντας όχι μόνο την πορεία της νόσου, αλλά επιπλέον τη συνολική διάρκεια νοσηλείας ασθενών που έχουν προσβληθεί από κορoνοϊό (Covid-19).

Η Medical Nutritional International Industry (MNI) παρέχει σχετικές συστάσεις για τους επαγγελματίες υγείας και ασθενείς. Για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ.

Επιπρόσθετα, για πρόσβαση σε τεκμηριωμένες οδηγίες, καθώς και περαιτέρω συστάσεις δημοσιευμένες από επιστημονικές εταιρίες και διεθνείς φορείς σχετικά με τη διατροφική φροντίδα σε ασθενείς με Covid-19, μπορείτε να επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: ΜΝΙ – Guidance and Recommendations for Nutritιonal Care in patients with Covid-19.