Διοικητικό Συμβούλιο

Η GrESPEN διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται ανά τριετία, από τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) 2021 - 2024

Δρ. Μαρίλυ Πασακιώτου (MD, PhD)

Πρόεδρος

Δρ. Λιάνα Πούλια
(RD, PhD)

Αντιπρόεδρος

Δρ. Μιχάλης Χουρδάκης
(MD, RD, PhD)

Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Παπασπανός
(MSc)

Ταμίας

Δρ. Δημήτριος Καραγιάννης
(RD, PhD)

Ειδικός Γραμματέας

Καλοπήτας Γιώργος
(MD, PhD)

Μέλος

Δρ. Αθανάσιος Κοφινάς
(MD)

Μέλος

Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια (Δ.Σ.)

2017 - 2021

Δ.Σ. 2017-21

 • Πρόεδρος: Μιχάλης Χουρδάκης (Αναπλ. Καθηγητής)
 • Αντιπρόεδρος: Δρ. Μαρίλυ Πασακιώτου
 • Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Παπασπανός
 • Ταμίας: Δρ. Δημήτριος Καραγιάννης
 • Ειδ. Γραμματέας: Δρ. Λιάνα Πούλια
 • Μέλος: Γεώργιος Γιαννακούλας (Αναπλ. Καθηγητής)
 • Μέλος: Δρ. Σωτήριος Κακαβάς
2017 - 2021

2014 - 2017

Δ.Σ. 2014-17

 • Πρόεδρος: Δημήτριος Κούβελας (Καθηγητής)
 • Αντιπρόεδρος: Δρ. Μαρίλυ Πασακιώτου
 • Γεν. Γραμματέας: Μιχάλης Χουρδάκης (Επικ. Καθηγητής)
 • Ταμίας: Αναστασία Αναστασιάδου
 • Ειδ. Γραμματέας: Αντώνης Ζαμπέλας (Καθηγητής)
 • Μέλος: Λιάνα Πούλια
 • Μέλος: Γεωργία Τσιαούση
2014 - 2017

2011 - 2014

Δ.Σ. 2011-14

 • Πρόεδρος: Δημήτριος Κούβελας (Καθηγητής)
 • Αντιπρόεδρος: Αντώνιος Ζαμπέλας (Καθηγητής)
 • Γεν. Γραμματέας: Μιχάλης Χουρδάκης (Επικ. Καθηγητής)
 • Ταμίας: Δέσποινα Βασιλάκου
 • Ειδ. Γραμματέας: Αναστασία Αναστασιάδου
2011 - 2014