Δυσθρεψία - Malnutrition

Διεθνής Βιβλιογραφία και Κλινική Πρακτική

Η δυσθρεψία σχετίζεται, όπως προκύπτει από τη διεθνή βιβλιογραφία και την κλινική πρακτική, με σημαντική αύξηση του κόστους για την υγειονομική περίθαλψη, και είναι αποτέλεσμα ποσοτικά ή / και ποιοτικά ανεπαρκούς διατροφικής υποστήριξης στο νοσούντα πληθυσμό. Συγκεκριμένα οι ασθενείς με δυσθρεψία:

  • εμφανίζουν αυξημένες ανάγκες ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας
  • αυξημένη συχνότητα λοιμώξεων και επιπλοκών (άρα και νοσηρότητας)
  • αυξημένη χρήση υπηρεσιών υγείας (επανανοσηλεία, επισκέψεις σε ιδιώτες ιατρούς)
  • αυξημένη διάρκεια παραμονής (άρα και κόστους),
  • μειωμένη ποιότητα ζωής και
  • αυξημένη θνησιμότητα.

Η Συμβολή της GrESPEN

Η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής/Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού (GrESPEN) – μοναδικός εκπρόσωπος της European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) στην Ελλάδα, μαζί με κάθε ενδιαφερόμενο και ανοικτό σε συνεργασία φορέα ή επιστημονική εταιρεία, στοχεύει στην από κοινού ανάδειξη των προβλημάτων δυσθρεψίας στα νοσοκομεία της χώρας μας και στην εφαρμογή των διεθνώς τεκμηριωμένων πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Στις 29.02.2012, μετά από πολύμηνες προσπάθειες ψηφίστηκε εντός του νομοσχεδίου της Υγείας (Ν.4052, Άρθρο 134), η δημιουργία Τμημάτων Κλινικής Διατροφής, που ήταν το αποτέλεσμα μιας κοπιαστικής προσπάθειας μηνών, πληροφορίες για το οποίο μπορείτε να βρείτε στη Νέα Νομοθεσία.