Εγγραφή στην GrESPEN

Παρακάτω παρατίθενται οι κατηγορίες μελών, καθώς και το κόστος εγγραφής στην Ελληνική και την Ευρωπαϊκή Εταιρία Ιατρικής/Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού.

Κατηγορία Μελών Εταιρεία Κόστος
Regular GrESPEN 30€
Junior GrESPEN 15€
Regular GrESPEN + ESPEN 120€
Junior (μέλη κάτω των 35 ετών) GrESPEN + ESPEN 55€
Senior (μέλη άνω των 65 ετών) GrESPEN + ESPEN 70€

ΟΛΑ τα μέλη της GrESPEN έχουν:

  1.  50% έκπτωση στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνονται από την επιστημονική μας εταιρεία
  2.  Προνομιακή τιμή εγγραφής στα συνέδρια της GrESPEN και άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια
  3.  Κάλυψη κόστους συμμετοχής και σίτισης στα εκπαιδευτικά σεμινάρια της ESPEN (ECCN & ACCN)
  4.  Προνομιακή τιμή στην αγορά του Blue Book
  5.  Προτεραιότητα και δυνατότητα συμμετοχής σε δράσεις της ESPEN με την υποστήριξη της GrESPEN
  6.  Συμμετοχή σε δράσεις της GrESPEN

Στην Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής / Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού γίνονται δεκτά μέλη ανεξαρτήτως φύλου και εθνικότητας.

Αίτηση Εγγραφής