Διεπιστημονική Συνεργασία στο Χώρο της Ιατρικής και της Κλινικής Διατροφής

Η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής / Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού (GrESPEN) αποτελεί μη κερδοσκοπικό Επιστημονικό Σωματείο. Η ίδρυση της GrESPEN προέκυψε από την ανάγκη ενσωμάτωσης και διεπιστημονικής (multidisciplinary) συνεργασίας, σε ένα φορέα, όλων των σχετικών με την Ιατρική και Κλινική Διατροφή ειδικών επιστημόνων (Ιατρών, Διαιτολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευτών κ.α.), προκειμένου να τεθούν οργανωμένα οι βάσεις για την εφαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα των τεκμηριωμένων οδηγιών-guidelines Κλινικής Διατροφής.

Όπως και στις αντίστοιχες επιστημονικές εταιρείες άλλων χωρών (π.χ. AuSPEN, SENPE, PolSPEN, αλλά και ESPEN, FELANPE, ASPEN), ως μέλη μπορούν να εγγραφούν επιστήμονες πεδίων σχετικών με την Ιατρική-Κλινική Διατροφή και Μεταβολισμό (Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, όπως Χειρουργοί, Παθολόγοι, Εντατικολόγοι, Ενδοκρινολόγοι, Γενικοί Ιατροί κ.λπ.), Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι, αλλά και λοιποί επιστήμονες με συναφές επαγγελματικό ή ερευνητικό πεδίο.

Η GrESPEN ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική, στοχεύει στην ανάπτυξη διεπιστημονικής συνεργασίας, αλλά και στην προς όφελος των ασθενών και της Επιστήμης, συνεργασίας με λοιπούς επιστημονικούς φορείς και Εταιρείες.

Συμμετοχή

ESPEN

Η GrESPEN αποτελεί αποκλειστικό Αναγνωρισμένο Μέλος της ESPEN στην Ελλάδα.

http://www.espen.org/

ACCN

Η GrESPEN είναι μέλος του Aδριατικού Δικτύου Κλινικής Διατροφής.

Δείτε περισσότερα