Κατευθυντήριες οδηγίες της ESPEN

Τεκμηριωμένη Γνώση

Η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής/Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού, ο μόνος αναγνωρισμένος φορέας από την ESPEN στην Ελλάδα, επιδιώκει τη διαρκή επιμόρφωση των σχετικών επιστημόνων παρέχοντας άμεση και εύκολη πρόσβαση σε ενημερωτικό υλικό. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν δημοσιευτεί από την ESPEN.