Σχετική Νομοθεσία

Στις 29.02.2012 ψηφίστηκε εντός του νομοσχεδίου της Υγείας (Ν.4052, Άρθρο 134), το αποτέλεσμα μιας κοπιαστικής προσπάθειας μηνών, σχετικά με τη Κλινική Διατροφή στα Νοσοκομεία, το οποίο θεσμοθετεί:

  • τη Δημιουργία Τμήματος Κλινικής Διατροφής
  • την Ίδρυση Ομάδας Υποστήριξης Θρέψης, και προβλέπει
  • την Εκτίμηση Θρέψης και
  • την Ανίχνευση Διατροφικού Κινδύνου του ασθενούς.

Στην προσπάθεια αυτή, η οποία έγινε σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διαιτολόγων-Διατροφολόγων (ΠΣΔΔ) και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Νοσοκομειακών Διαιτολόγων (ΠΑΣΥΝΟΔ), υπήρξαν μέχρι και την τελευταία ημέρα σημαντικά εμπόδια, τα οποία εντούτοις, εν πολλοίς, ξεπεράστηκαν.

Σχετικά με τα παραπάνω, είναι σημαντικό να αναφερθεί η ιδιαίτερα σημαντική συνεισφορά του Διοικητή της 1ης και 3ης ΥΠΕ, κου Άρη Μουσιώνη, ο οποίος μαζί με τους Υποδιοικητές της 1ης και 3ης ΥΠΕ, και έχοντας πλήρη γνώση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη δυσθρεψία, συνέβαλε ιδιαίτερα στην ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας.

Το τελικό αποτέλεσμα που νομοθετήθηκε, δεν εμπεριέχει όλες τις προτάσεις μας και σε ορισμένα σημεία έχουν γίνει αλλαγές, εντούτοις αποτελεί μια καταπληκτική αρχή και σημείο αναφοράς στο χώρο της Ιατρικής και Κλινικής Διατροφής.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Στις 29.02.2012, μετά από πολύμηνες προσπάθειες ψηφίστηκε εντός του νομοσχεδίου της Υγείας (Ν.4052, Άρθρο 134), η δημιουργία Τμημάτων Κλινικής Διατροφής, που ήταν το αποτέλεσμα μιας κοπιαστικής προσπάθειας μηνών, πληροφορίες για το οποίο μπορείτε να βρείτε στη Νέα Νομοθεσία.