Ομάδα Υποστήριξης Θρέψης

Η ίδρυση Ομάδας Υποστήριξης Θρέψης (Ο.Υ.Θ.) (Nutritional Support Team – NST) στα Δημόσια Νοσοκομεία προβλέπεται πλεόν από τη νέα νομοθεσία (άρθρο 134). Η πρωτοπόρα αυτή πρωτοβουλία, για την πραγματοποίηση της οποίας η Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού συνεργάστηκε αρκετούς μήνες με τους αρμόδιους φορείς και σχετικές επιστημονικές εταιρίες, χαιρετίσθηκε θερμώς από τους επικεφαλής της European Society of Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN).

Η Ο.Υ.Θ. αποτελεί μια διεπιστημονική ομάδα με απώτερο στόχο τη βέλτιστη παροχή φροντίδας προς τον ασθενή, στην οποία περιλαμβάνεται και η διατροφική θεραπεία. Η πρόταση της GrESPEN προς το Υπουργείο εμπεριείχε υποχρεωτικά τη συμμετοχή κλινικού φαρμακολόγου ή σε απουσία αυτού κλινικό φαρμακοποιό, προκειμένου να μπορούν να λαμβάνονται υπόψη και πιθανές αλληλεπιδράσεις του διατροφικού πρωτοκόλλου με τη φαρμακευτική αγωγή και αντίθετα.

Η Ο.Υ.Θ. οφείλει να έχει ως στόχο την εφαρμογή των διεθνώς τεκμηριωμένων πρακτικών-οδηγιών (Guidelines), όπως ανακοινώνονται από τους -σχετικούς με την κλινική και ιατρική διατροφή- ευρωπαϊκούς ή εθνικούς αρμόδιους επιστημονικούς φορείς και εταιρείες προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή διατροφική θεραπευτική παρέμβαση προς τους ασθενείς.

 

Ποιοί συμμετέχουν στην ομάδα υποστήριξης θρέψης;

“Για τη διατροφική υποστήριξη των νοσηλευόμενων ασθενών, οι οποίοι παρουσιάζουν διατροφικό κίνδυνο, σε κάθε κλινική του νοσοκομείου δημιουργείται μία “Ομάδα Υποστήριξης Θρέψης“, τα μέλη της οποίας ορίζονται με απόφαση του διοικητή του νοσοκομείου και είναι:

  • Ένας Διαιτολόγος που προτείνεται από τον προϊστάμενο του τμήματος Κλινικής Διατροφής.
  • Ένας Ιατρός κάθε κλινικής, που προτείνεται από τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας.
  • Ένας Νοσηλευτής που προτείνεται από τον Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.
  • Εάν κρίνεται αναγκαίο τα μέλη της Ομάδας Υποστήριξης Θρέψης καλούν τον Φαρμακοποιό του νοσοκομείου να εκφέρει άποψη για τη διατροφική υποστήριξη κάποιου ασθενούς.

Ως μέλη της Ομάδας Υποστήριξης Θρέψης ορίζονται κατά προτεραιότητα οι ιατροί και οι νοσηλευτές που έχουν λάβει εκπαίδευση σε θέματα ιατρικής και κλινικής διατροφής, όπως μεταπτυχιακές σπουδές, παρακολούθηση σεμιναρίων ή συνεδρίων.

(Άρθρο 134, παράγραφος 3)