Συγκέντρωση Μονάδων

Το πρόγραμμα διαθέτει κανόνες για την κατάρτιση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της ακαδημαϊκής επίδοσης, καθώς και την πιστοποίηση των συμμετεχόντων. Χορηγεί τις μονάδες και τα πιστοποιητικά Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME), καθώς και το Δίπλωμα ΕSPEN στην Κλινική Διατροφή.

Ατομικό ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο: Το πρόγραμμα LLL δίνει την ευκαιρία εκπαίδευσης πάνω σε ένα εξατομικευμένο πλάνο που αποτελείται από μία αυτο-επιλεγόμενη λίστα των ενοτήτων, μαθημάτων και διαλέξεων, η πραγματοποίηση των οποίων γίνεται με το ρυθμό που επιθυμεί ο συμμετέχοντας και οδηγεί στη συλλογή των σχετικών πιστοποιητικών και μονάδων για το Δίπλωμα ESPEN στην Κλινική Διατροφή.

Κανόνες για τη Συγκέντρωση Ακαδημαϊκών Μονάδων 

Οι ικανότητες και δεξιότητες που αποκτούνται από τους χρήστες του προγράμματος LLL στη διατροφή αξιολογούνται και πιστοποιούνται. Το πρόγραμμα LLL της ESPEN στην Κλινική Διατροφή είναι εγκεκριμένο από το “Union Européenne des Médecins Spécialistes” (UEMS), το οποίο αναγνωρίζεται ως Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση (CME) στις περισσότερες χώρες.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η συγκέντρωση μονάδων από τα διάφορα LLL μαθήματα σας παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής στην τελική εξέταση απόκτησης του διπλώματος ESPEN στην Κλινική Διατροφή.

Θα πρέπει να συγκεντρωθούν 120 μονάδες CME προκειμένου να συμμετέχετε στις τελικές εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση των υπολοίπων 30 μονάδων στην εξής κατανομή:

  • κατ΄ελάχιστον 64 μονάδες από την on-line παρακολούθηση,
  • 56 μονάδες από τα live μαθήματα και
  • 30 μονάδες από την επιτυχή ολοκλήρωση της τελικής εξέτασης.

Οι μονάδες πιστοποιούνται από το προσωπικό προφίλ του συμμετέχοντα στο lllnutrition.com. Απονομή πιστοποιητικών προβλέπεται μόνο στα Live μαθήματα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ CREDITS

Σε περίπτωση που στο λογαριασμό σας στην επίσημη ιστοσελίδα του LLL Προγράμματος δεν εμφανίζονται σωστά οι μονάδες από LLL μάθημα που έχετε παρακολουθήσει, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την ομάδα του LLL Nutrition στέλνοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: rkomsa@gmail.com, Prof. Regina Komsa-Penkova.