Τι είναι το πρόγραμμα Nutrition Day

Αξιολόγηση & Παρακολούθηση της Διατροφικής Φροντίδας και της Νοσοκομειακής Δυσθρεψίας

Το ερευνητικό πρόγραμμα nutritionDay worldwide είναι μία μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία που στοχεύει στη βελτίωση των γνώσεων και της επαγρύπνησης σχετικά με τη νοσοκομειακή δυσθρεψία. Δεδομένου ότι η κατάλληλη διατροφική φροντίδα πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι μίας ποιοτικής διοίκησης σε νοσοκομεία και μονάδες φροντίδας, που επιθυμούν βελτίωση της έκβασης, το πρόγραμμα στοχεύει στην αξιολόγηση και ανάδειξη του προβλήματος και κατ’ επέκταση στην ευαισθητοποίηση των νοσοκομειακών διοικήσεων και του Υπουργείου Yγείας.

Πρόκειται για ένα “International Cross-sectional audit on Hospital Malnutrition“, που από το 2006 διεξάγεται υπό την αιγίδα της ESPEN σε συνεργασία με το European Council, και το οποίο επιτρέπει:

  • να αξιολογήθει η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει η κάθε κλινική, σχετικά με τη θρέψη των ασθενών της,
  • να διακριθούν τα προβλήματα και οι αδυναμίες,
  • να συγκριθούν τα στοιχεία με αυτά άλλων κέντρων και
  • να χρησιμοποιηθεί η εμπειρία των άλλων για να βελτιώση.

Επιπλέον, στα κέντρα που συμμετέχουν θα χορηγείται πιστοποιητικό που θα έχει την αξία ποιοτικού ελέγχου. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου για τους ασθενείς που νοσηλεύονται σε μία μεμονωμένη κλινική ή και ένα ολόκληρο νοσοκομείο, μία συγκεκριμένη ημέρα κάθε χρόνο.

Επιπρόσθετα συλλέγονται πληροφορίες για το προσωπικό και τον τρόπο λειτουργίας της κάθε κλινικής που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα, καθώς και για το ιστορικό και την έκβαση κάθε ασθενούς που έχει συμφωνήσει να συμμετέχει στη μελέτη και έχει συμπληρώσει τα σχετικά ερωτηματολόγια.

*Όλα τα απαιτούμενα ερωτηματολόγια, καθώς και η φόρμα συγκατάθεσης είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά και είναι στη διάθεση όποιου θελήσει να συλλέξει πληροφορίες για το πρόγραμμα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@grespen.org.