Τρόποι Διδασκαλίας σε Live Courses

Τα live μαθήματα αποτελούν υποχρεωτικό μέρος της εκπαίδευσης σας στο Πρόγραμμα LLL. Ένα ελάχιστο σύνολο 56 μονάδων από Live μαθήματα απαιτείται για την απόκτηση του Διπλώματος ESPEN.

Κάθε ένα περιλαμβάνει 3-4 ενότητες και έχει διάρκεια 4 ώρες. Οι ενότητες παραδίδονται από πιστοποιημένους εκπαιδευτές στην κλινική διατροφή.

Κάθε live μάθημα αποτελείται από 3 σκέλη:

  1. 4 Διαλέξεις
  2. Παρουσίαση Κλινικού Περιστατικού – Συζήτηση
  3. Tεστ αξιολόγησης

Κάθε ζωντανό μάθημα παρέχει 4 μονάδες CME, πιστοποιημένες από το “Union Européenne des Médecines Spécialistes” (UEMS), το οποίο αναγνωρίζεται ως “Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση (CME)” στις περισσότερες χώρες. Επιπλέον, live μαθήματα διοργανώνονται από την ESPEN κατά το Ετήσιο Συνέδριο της εταιρείας, καθώς και από την GrESPEN σε συνεργασία με την ESPEN.

Τα μαθήματα αυτά καλύπτουν όλα τα κύρια θέματα της διδακτέας ύλης σε μια περίοδο 4-5 ετών. Το πρόγραμμα των live μαθημάτων ανακοινώνεται και στο site του LLL στην κατηγορία Live Courses/Webinars.

Τα πλεονεκτήματα των live μαθημάτων είναι:

  • Εντατική εκπαίδευση
  • Υψηλό επίπεδο ομιλητών
  • Πιστοποίηση ικανοτήτων
  • Συζήτηση σχετικά με τα κλινικά περιστατικά
  • Ευκαιρία για επικοινωνία και άμεση μετάδοση της γνώσης, η οποία χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση ποιότητας του Προγράμματος LLL

Πριν την παρακολούθηση ενός live μαθήματος, θα πρέπει να έχετε εγγραφεί στο site του Προγράμματος LLL και προτείνεται να έχετε μελετήσει εκ των προτέρων το αντίστοιχο on-line μάθημα που πρόκειται να παρακολουθήσετε δια ζώσης. Κατά τη διάρκεια του live μαθήματος θα σας ζητηθεί το username με το οποίο συνδέεστε στο LLL, ώστε να περαστούν οι αντίστοιχες μονάδες.