Υποτροφία «Αριστέα Μπασχαλή»

Η υποτροφία εις μνήμην της αγαπημένης συναδέλφου Αριστέας Μπασχαλή δίνεται ετησίως σε 1 ή 2 άτομα, με σκοπό την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής στο ESPEN Course in Clinical Nutrition and Metabolism.


Για την επιλογή των συμμετεχόντων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα λαμβάνονται υπόψη κριτήρια σχετικά με την ενεργό συμμετοχή στην GrESPEN και μέριμνα ισότιμης εκπροσώπησης ανά φύλο, γεωγραφική περιοχή και βασικό πτυχίο/ειδικότητα.

2023

Βαγιανού Κυριακή, MSc & Οβαδίας Ισαάκ, MD

2023

2022

Τρυπάκη Ελένη, MD, cMSc

2022